Icona
Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Relaciona't
image/svg+xml
怎样接待
开始说
沟通能力
我们来会话
自学
教学指南
语言材料
课文
在线
目的

促进以下人员之间的对话:语言志愿者(VxL)计划的参与者、面授和在线加泰罗尼亚语课程的教师(作为课堂教学资源)、学生(作为课外强化材料)以及所有希望学习和练习加泰罗尼亚语者。

描述

Fils de conversa (对话主题)由 10 个介绍时下话题的单元组成,每个单元中你能看到四个我们称为议题的部分: Mira i parla(“看和说”);  Escolta i parla (“听和说”); Guaita i opina (“观察和表达”)和Parlem-ne i fem (“让我们边说边做”)。 每个议题含四项活动,旨在介绍词汇、促进同学间的阅读、练习语言和沟通结构,尤其是推动对话。

本材料提供300多项促进互动和对话的活动。请参阅使用指南(Guia d'ús)以获取关于其机制的详细说明。

由语言政策秘书处制作。

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Relaciona't

Busquem estudiants catalanoparlants per venir com a voluntaris lingüístics del CATclub i per fer IntercanviLingüístic a la Borsa.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Relaciona't

Ets estudiant internacional nouvingut? Uneix-te al servei d’intercanvi d’idiomes i al CATclub per practicar la llengua catalana!

Informate'n

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Relaciona't

Català per a principiants és un curs de sis setmanes dirigit als estudiants internacionals que formen part del programa Hola! i que acaben d'arribar a la UPC i volen tenir un primer contacte amb la llengua i cultura catalana.

El curs et permetrà fer amics de tot el món i aprendre expressions

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Relaciona't

Ets estudiant internacional de la UB? Volem compartir la nostra llengua amb tu. Català.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Relaciona't

Welcome! és un taller de 90 minuts adreçat a l'estudiantat internacional que acaba d'arribar a la UPC i que vol tenir un primer contacte amb la llengua i la cultura catalanes.

El taller, que es pot seguir en anglès o castellà i que s'ofereix presencialment i  virtualment, et familiaritza amb els

什么是语伴? 我怎么找到语伴?

语言交换是帮正在学习加泰罗尼亚语的留学生和想要练习另一种语言的加泰罗尼亚语学生之间结对会话。 大多数加泰罗尼亚的大学都设有语言交换介绍服务,可根据学生们想交流的语言帮他们建立联系。 接下来是由学生们自己来安排见面。

 如果你不是大学生,则可以作为学员参加语言政策局组织的语言志愿者计划 。

如果我不在加泰罗尼亚居住,我可以在哪里练习加泰罗尼亚语?

如果你想从加泰罗尼亚以外接触加泰罗尼亚语,可以通过 境外加泰罗尼亚语研修大学网络境外加泰罗尼亚人社区 进行.

image/svg+xml
了解国家
我们来会话
课文
PDF
目的

 让语言学习与加泰罗尼亚的社会、历史和文化现实相结合

描述

是加泰罗尼亚语的学习支持材料,面向接受面授课程、前往自学中心或参加语言交换的入门级学生。 

由巴塞罗那大学编写。

 

image/svg+xml
我们来会话
会话
课文
语汇
PDF
目的

 促进加泰罗尼亚语学生与参加语言志愿者计划的志愿者之间的对话和交谈,也促进读书会和加泰罗尼亚语课程学生之间的对话。

描述

这是涉及不同主题的材料,旨在促进对话和交谈能力,同时通过阅读加强语言学习。