AnteriorSegüent 

Dates i plans de futur

Activitats globals

Exercici 6

Fixa't en la carta.


Ajuda Diccionari Gramàtica

Quin dia arribarà la Susan?
La Susan .

A quina hora agafarà l'avió?
La Susan .

Si l'Anna no va a buscar la Susan, ella agafarà l'autobús?
No, la Susan .

Quantes hores dormirà si està cansada?
La Susan .

Què farà després de dormir?
Després de dormir, la Susan .

Quin dia quedaran per esmorzar? .AnteriorSegüent