AnteriorTornar a la unitat 

Informació Personal (I)

Demanar i dir l'adreça

Exercici 3

Fixa't en el diàleg.

- Quina adreça tens?
- Avinguda Jaume I, número 84 (vuitanta-quatre),
4t (quart pis), 4a (quarta porta).
- I el codi postal i la població, sisplau?
- 17071 de Girona.


Ara diposita les cartes a la bústia.

Ajuda Diccionari Gramàtica

Pau Albiol
c. València, 68, 2n, 2a
08004 BARCELONA

Sílvia Portet
c. València, 68, 2n, 1a
08004 BARCELONA

Rosa Mª Güell
c. València, 68, 3r, 1a
08004 BARCELONA

Judit Molins
c. València, 68, 1r, 1a
08004 BARCELONA

Andre Pulido
c. València, 68, 3r, 2a
08004 BARCELONA

Xavier Garcia
c. València, 68, 1r, 2a
08004 BARCELONAAnteriorTornar a la unitat