Gramàtica

TEMPORALS (Temporals amb futur)

demà       Demà aniré a Tarragona.
demà passat Demà passat trucaré a la Maria.
d'aquí a...
D'aquí a una setmana començaré les vacances.
l'any que veL'any que ve faré un curs d'informàtica.
el mes que veEl mes que ve visitaré la Maria.
la setmana que veLa setmana que ve faré tres exàmens.
dijous que veDijous que ve aniré al cinema.