Gramàtica

VERBS (Pretèrit perfet perifràstic)

Es construeix amb l'auxiliar ANAR i l'infinitiu del verb.

Anar

MODELS
Model
Exemple:
Vaig néixer el 28 d'abril de 1982.
Ahir vaig anar a la discoteca.