Gramàtica

VERBS (Pretèrit indefinit)

Es construeix amb l'auxiliar HAVER i el participi del verb.

Haver

MODELS
Models
Exemple:
Aquest matí hem fet un examen.
Avui m'he llevat tard.