Benvinguts a SpeakCat!

SpeakCat és un curs de català de supervivència per a estudiants estrangers en un context universitari. Conté exercicis autocorrectius que es poden treballar a través de tres itineraris diferenciats.

Itinerari Establert (nivell inicial)

Itinerari d'exercicis de nivell A1 del MECR, destinat a estudiants que no tenen cap coneixement previ sobre la llengua catalana i volen iniciar-se en el seu aprenentatge. Temps aprox. de dedicació: 20 h

Itinerari Establert (nivell bàsic)

Itinerari que combina activitats tant de nivell A1 com de nivell A2 del MECR, destinat a estudiants que no tenen cap coneixement previ sobre la llengua catalana o que en tenen uns coneixements mínims, i que volen treballar continguts propis de nivell inicial i bàsic. Temps aprox. de dedicació: 60 h

Itinerari Lliure (nivell bàsic)

Itinerari que combina activitats tant de nivell A1 com de nivell A2 del MECR, destinat a estudiants que no tenen cap coneixement previ sobre la llengua catalana o que en tenen uns coneixements mínims, i que volen complementar els continguts treballats a l’itinerari establert de nivell bàsic amb exercicis de comprensió i de gramàtica.

Material extra

Selecció d'exercicis addicionals relacionats amb vocabulari bàsic.

Intercat