Icona
Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

Podo aprender catalán pola miña conta e logo examinarme para conseguir un certificado oficial?

A Secretaría de Política Lingüística (SPL) convoca cada ano probas oficiais para acreditar os coñecementos de lingua catalá mediante unha resolución que se publica no Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualmente antes de finais de xaneiro. Establécese un período de inscrición a principios de ano e as probas adoitan ter lugar entre os meses de maio e xuño. Na páxina da DXPL aparece toda a información relativa a estas probas.

Para obter máis información sobre os certificados de idiomas, visita esta ligazón.

Se cursaches os teus estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da DXPL.

O Consorcio para a Normalización Lingüística (CPNL) realiza cursos homologados, que permiten obter un certificado equivalente ao da Secretaría de Política Lingüística. Estes cursos chegan ao final de cada nivel de coñecemento do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER):  básico A2, elemental B1, intermedio B2, suficiencia C1 e superior C2. Nestes cursos, a avaliación é a suma da avaliación de curso (e, por tanto, do seguimento das tarefas propostas polo profesor) mais a nota final da proba de consecución.

Se resides fóra de Cataluña podes consultar as convocatorias de exames oficiais na páxina web do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.

 

Onde podo aprender catalán se non vivo en Cataluña?

Se resides fóra de Cataluña podes utilizar as ferramentas virtuais de Intercat. A través da formación que ofrece o Institut Ramon Llull podes seguir cursos de catalán presenciais en numerosas universidades de todo o mundo.

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

UPC. Aquest curs et permet assolir un nivell avançat en el domini de la llengua catalana que et permeti expressar-te oralment i per escrit amb correcció, varietat i precisió.

Aquest curs és imprescindible per presentar-te als exàmens interuniversitaris organitzats a la UPC i obtenir el certificat

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

UPC. Català per a tots els nivells i necessitats.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

La UPC ofereix al PDI el Programa d'aprenentatge i acreditació del coneixement de català.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

Consulteu la llengua en què s’imparteixen els grups classe dels graus i dels màsters universitaris en què es vulgueu matricular.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

Consulta l’oferta de formació en idiomes de la UAO CEU del 2021-2022!

Descarrega’t tota l’oferta aquí: Cursos d’idiomes 2020-2021.

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

L'oferta del curs 2021-22 i la informació sobre la matrícula ja es pot consultar a la pàgina web del Servei lingüístic.

Més informació

Icona que marca que aquest contingut pertany a la categoria Cursos

Nivells: A1 (inicial), A2, C1 i C2 (superior).
Durada: 20 o 45 h
Inici: octubre
Modalitats: presencial, telepresencial o virtual

Més informació