Katalanaren ziurtagiri ofizialak

Kataluniako unibertsitateek katalanaren ziurtagiriak ematen dizkiete hizkuntza-zerbitzuetako ikastunei, baldin eta maila bakoitzerako eskatzen diren ezagutzak dituztela egiaztatzen badute (hastapenekoa, oinarrizkoa, elementala, bitartekoa, gaitasunezkoa, IIentzako gaitasunezkoa eta goi-mailakoa).

Maila bakoitzean zein hizkuntza-trebetasun eskura daitezkeen azalduko dizugu.

A2

Oinarrizko maila

Oinarrizko mailako (A2) erabiltzaileak eremu akademikoko garrantzi-eremuekin zerikusia duten esaldiak eta ohiko erabilera-adierazpenak uler ditzake (oinarrizko informazio pertsonalak, ikasketak, helbide-eskaerak, erosketak, unibertsitateko idazkaritzako administrazio-izapideak, etab.). Egoera sinple eta ohikoetan komunika daiteke, baldin eta ikasketei, bizilekuari eta erabiltzailea mugituko den inguruneko gaiei buruzko truke sinplea eta zuzena eskatzen badute. Erraz deskriba ditzake bere esperientziaren edo ezagutza pertsonalaren, hurbileko ingurunearen eta berehalako premiekin zerikusia duten gaien alderdiak.

CIFALC

SPL

B1

Maila elementala

Maila elementaleko (B1) erabiltzaileak unibertsitateari, ikasketei, curriculumari, aisiari eta abarri buruzko informazio argi baten ideia nagusiak uler ditzake. Ikasketa-bidaia batean sor daitezkeen egoera gehienei aurre egin diezaieke edo ikasi beharreko hizkuntza hitz egiten den eremu batean lan egin dezake. Gai da ezagutzen dituen edo interesatzen zaizkion gaiei buruzko testu erraz eta koherenteak sortzeko. Gertakariak eta esperientziak, nahiak, itxaropenak eta asmoak azal ditzake, bai eta iritzien eta proiektuen argudioak eta azalpenak labur-labur adierazi ere.

CIFALC

SPL

B2

Bitarteko maila

Bitarteko mailako (B2) erabiltzaileak gai zehatzei nahiz abstraktuei buruzko testu konplexuen ideia nagusiak uler ditzake, espezializazio akademikoaren arloko eztabaida teknikoak barne. Erraztasunez eta naturaltasunez komunikatzen denez, natiboekin interaktua dezake solaskideentzat inolako tentsiorik sortu gabe. Testu argiak eta xehatuak sor ditzake esparru akademikoarekin zerikusia duten hainbat gaitan, eta gai bati buruzko ikuspuntua adieraz dezake, aukera desberdinen abantailak eta desabantailak azalduz.

CIFALC

SPL

C1

Gaitasunezko maila

Nahikotasunezko mailako (C1) erabiltzaileak testu zabal eta konplexu ugari uler ditzake, eta bertako zentzu inplizitua aintzat hartu. Erraztasunez eta naturaltasunez hitz egin dezake, hitzak edo esamoldeak modu nabarmenean bilatu beharrik gabe. Hizkuntza malgutasunez eta eraginkortasunez erabil dezake helburu sozial, akademiko eta profesionaletarako. Gai konplexuei buruzko testu argiak, ondo egituratuak eta xehatuak sor ditzake, eta antolamendu-egituren, konektoreen eta kohesio-mekanismoen erabilera kontrolatua erakusten du.

CIFALC

SPL

C2

Goi-maila

Goi-mailako (C2) erabiltzaileak oso erraz uler dezake entzuten edo irakurtzen duen guztia (tesiak, txostenak, lanak, azterketak, apunteak, hitzaldiak, ahozko azalpenak, etab.). Ahozko edo idatzizko hainbat iturritatik datorren informazioa labur dezake (tesiak, txostenak, lanak, azterketak, hitzaldiak, ahozko azalpenak, etab.), gertakariak eta argudioak berregin eta modu koherentean aurkeztu. Naturaltasunez, erraztasunez eta zehaztasunez komunika daiteke, esanahi-ñabardura txikiak bereiziz egoera konplexuenetan ere.

CIFALC

SPL

CIFALC eta SPL

CIFALCen eta SPLren ziurtagiriak CIFALCen eta SPLren ziurtagiriak

Kataluniako Hizkuntza Prestakuntza eta Akreditaziorako Unibertsitate arteko Batzordea (CIFALC) unibertsitate arteko batzorde bat da, eta Kataluniako hamabi unibertsitateetako hizkuntza-zerbitzuak biltzen ditu: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat Ramon Llull, Universitat Internacional de Catalunya eta Universitat Abat Oliba CEU. CIFALCen egitekoa da hizkuntza-zerbitzu horiek koordinatzea unibertsitatean katalanaren irakaskuntzarekin eta ikaskuntzarekin zerikusia duten alderdiei dagokienez.

Kataluniako unibertsitateek katalanaren ezagutzari buruzko azterketa komunak deitzen dituzte, eta horretarako CIFALCen bidez koordinatzen dira. CIFALCen ziurtagiri-sistemak aukera ematen du katalanezko sei hizkuntza-gaitasun ziurtatzeko: hastapenekoa (A1), oinarrizkoa (A2), elementala (B1), bitartekoa (B2), gaitasunezkoa (C1), irakasle eta ikertzaileentzako gaitasunezkoa (C1) eta goi-mailakoa (C2), Hizkuntzetarako Europako erreferentzia-esparru komunak (MECR) ezarritakoari jarraikiz unibertsitate-esparruari egokituta. Gainera, espezialitate-hizkuntza baten ziurtapena ere eskaintzen da: katalan juridikoaren ziurtagiria.

MECRek oinarri komuna eskaintzen du hizkuntza-programak, curriculum-orientabideak, azterketak eta hizkuntzak ikasteko eskuliburuak lantzeko. Hizkuntzen ezagutza-maila desberdinak definitzen ditu, eta, maila bakoitzerako, ikasleek hizkuntza-gaitasun bakoitzean eskuratu behar dituzten trebetasunak definitzen ditu (entzumena eta irakurmena, ahozko interakzioa, ahozko adierazpena eta idatzizko adierazpena).

Kataluniako unibertsitateek CIFALCen esparruan jaulkitako ziurtagiri ofizialak Hizkuntza Politikarako Idazkaritza (SPL) homologatzen ditu, baita Hizkuntza Normalizaziorako Partzuergoarenak eta Institut Ramon Llullenak ere, eta bat datoz MECRen mailekin.

Katalan-ziurtagiriei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu webgune hauek: CIFALC eta SPL.

Zure ikasketak katalan-ziurtagiri ofizialetako baten baliokideak ote diren jakiteko, kontsultatu SPLeko katalanezko ezagutza-ziurtagirien baliokide diren titulazioen zerrenda.

IRLk, aldizka, proba ofizialen deialdia egiten du munduko hainbat hiritan katalan-ezagutzak ebaluatu eta ziurtatzeko, katalanaren nazioarteko ziurtagiriak eskuratze aldera. Probak hainbat mailatakoak dira eta hamalau urtetik gorako pertsonak aurkez daitezke, edozein nazionalitatetakoak izanik ere, ikasketa arautuetatik kanpo katalana dakitela egiaztatu nahi badute. Ramon Llull Institutuak katalanaren ziurtagiriak lortzeko egiten dituen probak azterketa libreak dira, hautagaien hizkuntza-gaitasuna ebaluatzeko diseinatuak, hizkuntza non eskuratu duten eta erabili duten metodoa edozein izanda ere.

Emaitzak egoitza elektronikoan kontsultatu daitezke, ebazpenean ezarritako datatik aurrera. Gai direlako kalifikazioa lortzen dutenek egoitza elektronikotik deskargatu ahal izango dute dagokien diploma.

 

Kataluniako unibertsitateek katalanaren ezagutzari buruzko azterketa komunetarako deia egiten dute, eta horretarako Kataluniako Hizkuntza Prestakuntza eta Akreditaziorako Unibertsitate arteko Batzordearen (CIFALC) bidez koordinatzen dira. Katalanaren ziurtagiri ofizialak ematen dizkiete hizkuntza-zerbitzuetako ikastunei; horrela, katalanezko sei hizkuntza-gaitasun ziurtatzeko aukera dago : hastapenekoa (A1), oinarrizkoa (A2), elementala (B1), bitartekoa (B2), irakasle eta ikertzaileentzako gaitasunezkoa (C1) eta goi-mailakoa (C2).

Hizkuntza Politikarako Idazkaritza (SPL) katalanaren ezagutza egiaztatzeko proba ofizialen deialdia egiten du urtero. Horretarako, ebazpen bat argitaratzen da Kataluniako Generalitatearen Aldizkari Ofizialean (DOGC),  normalean urtarrilaren amaiera baino lehen. Urte hasieran izena emateko epea ezartzen da eta probak maiatza eta ekaina bitartean egin ohi dira.  SPLren orrian proba horiei buruzko informazio guztia dago.

Hizkuntza ziurtagiriei buruz gehiago jakiteko, bisitatu esteka hau.

Ikasketak Katalunian egin badituzu edo Kataluniatik kanpoko erakunde ofizial batek emandako titulu, diploma edo katalan-ziurtagiriren bat baduzu, kontsultatu SPLren (Katalanaren ezagutzen baliokidetasunak eta akreditazioa) katalan-ezagueraren ziurtagirien baliokide diren titulazioen zerrenda.

Hizkuntza Normalizaziorako Partzuergoak (CPNL) ikastaro homologatuak egiten ditu, Hizkuntza Politikarako Idazkaritzaren ziurtagiriaren baliokidea lortzea ahalbidetzen dutenak. Ikastaro horiek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko ezagutza-maila bakoitzaren amaierara iristen dira:  funtsezkoa A2, oinarrizkoa B1, bitartekoa B2, nahikotasuna C1 eta goi-maila C2. Ikastaro horietan, ebaluazioa hauen batura da: ikasturtearen ebaluazioa (eta, beraz, irakasleak proposatutako zereginen jarraipena) eta lorpen probaren azken nota.

Kataluniatik kanpo bizi bazara, azterketa ofizialen deialdiak Ramon Llull Institutuaren web orrian kontsultatu ditzakezu. Ikasketa arautuetatik kanpo katalana dakitela frogatu nahi duten hamalau urtetik gorako pertsonak, edozein nazionalitatetakoak, aurkez daitezke azterketetara.

Kataluniako unibertsitate gehienek katalan-ikastaro presentzialak eskaintzen dituzte eta ofizialen pareko ziurtagiriak ematen dituzte, unibertsitatean ikasten ez baduzu ere. Ikastaroei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo dagokion unibertsitateko hizkuntza-zerbitzuetara.

Ikastaro hauek egin eta azterketa ofizialak gainditzen badituzu, Kataluniako unibertsitateek emango dizkizute ziurtagiriak, eta Kataluniako Hizkuntza Prestakuntza eta Akreditaziorako Unibertsitate arteko Batzordea CIFALCek izapidetuko ditu. Ikastaroak eta azterketa egin dituzun unibertsitateak berak emango dizu ziurtagiri ofiziala. Ziurtagiri horiek Kataluniako Generalitateko Hizkuntza Politikarako Idazkaritza (SPL) homologatzen ditu.

 

Ikastaroetara joan bazara eta Kataluniako unibertsitateek iragarritako CIFALCen azterketak gainditu badituzu, azterketa gainditu duzun unibertsitateko hizkuntza-zerbitzuan eska dezakezu ziurtagiria.

Ikasketak Katalunian egin badituzu edo Kataluniatik kanpoko erakunde ofizial batek emandako titulu, diploma edo katalan-ziurtagiriren bat baduzu, kontsultatu SPLren katalan-ezagueraren ziurtagirien baliokide diren titulazioen zerrenda. Hemen aurkituko duzu baldintzei buruzko informazio guztia (egindako ikasketak, ikastetxea, noiz egin diren, etab.) eta ziurtagiri ofiziala non eskatu jakin.

 

Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusiak urtero antolatzen dituen azterketa ofizialak gainditu badituzu, proba egin zenuen herriko bulegoetan jaso dezakezu diploma. 

Ikastaroak amaitu badituzu eta  Hizkuntza Normalkuntzarako Partzuergoaren maila amaierako azterketa gainditu baduzu (tarteko 3.a, atalaseko 3.a, aurreratuko 3.a, gaitasuneko 3.a, menderatze-maila edo C2), eman duzun helbide elektronikoan jasoko duzu ziurtagiri homologatua.

 

Kataluniatik kanpo bizi bazara, kontsultatu azterketen deialdiak Ramon Llull Institutuaren web orrian. Ikasketa arautuetatik kanpo katalana dakitela frogatu nahi duten hamalau urtetik gorako pertsonak, edozein nazionalitatetakoak, aurkez daitezke azterketetara.

Emaitzak egoitza elektronikoan kontsultatu daitezke, ebazpenean ezarritako datatik aurrera. Gai direlako kalifikazioa lortzen dutenek dagokien diploma deskargatu ahal izango dute.

 

Azterketa ofizialen ereduak eta Hizkuntza Politikarako Idazkaritzaren (SPL) antolatzen dituen probetan izena emateko izapideei buruzko informazio zehatza eskuratu dezakezu Llengua catalana web orrian.

 

Azterketa-ereduak ere aurkituko dituzu Kataluniako Hizkuntza Prestakuntzako Unibertsitate arteko Batzordearen web orrian, CIFALCen ziurtagiriei buruzko atalean.


Ramon Llull Institutuak ere azterketa-ereduak ditu argitaratuta bere webgunean.

Intercat-eko ikastaroak katalana erraz eta zure erritmoan ikasteko tresna birtualak dira, baina ezin dira horien bidez ziurtagiri ofizialak automatikoki lortu.

Katalan-ziurtagiri ofizialak lortzeko bideak webgune honetan aurkituko dituzu zehaztuta: _Katalana: ikastaroak eta ziurtagiriak_.

 

Hizkuntza Politikarako Idazkaritza (SPL) katalanaren ezagutza egiaztatzeko proba ofizialen deialdia egiten du urtero. Horretarako, ebazpen bat argitaratzen da Kataluniako Generalitatearen Aldizkari Ofizialean (DOGC),  normalean urtarrilaren amaiera baino lehen. Urte hasieran izena emateko epea ezartzen da eta probak maiatza eta ekaina bitartean egin ohi dira.  SPLren orrian proba horiei buruzko informazio guztia dago.

Hizkuntza ziurtagiriei buruz gehiago jakiteko, bisitatu esteka hau.

Ikasketak Katalunian egin badituzu edo Kataluniatik kanpoko erakunde ofizial batek emandako titulu, diploma edo katalan-ziurtagiriren bat baduzu, kontsultatu SPLren (Katalanaren ezagutzen baliokidetasunak eta akreditazioa) katalan-ezagueraren ziurtagirien baliokide diren titulazioen zerrenda.

Hizkuntza Normalizaziorako Partzuergoak (CPNL) ikastaro homologatuak egiten ditu, Hizkuntza Politikarako Idazkaritzaren ziurtagiriaren baliokidea lortzea ahalbidetzen dutenak. Ikastaro horiek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko ezagutza-maila bakoitzaren amaierara iristen dira:  funtsezkoa A2, oinarrizkoa B1, bitartekoa B2, nahikotasuna C1 eta goi-maila C2. Ikastaro horietan, ebaluazioa hauen batura da: ikasturtearen ebaluazioa (eta, beraz, irakasleak proposatutako zereginen jarraipena) eta lorpen probaren azken nota.

Kataluniatik kanpo bizi bazara, azterketa ofizialen deialdiak Ramon Llull Institutuaren web orrian kontsultatu ditzakezu. Ikasketa arautuetatik kanpo katalana dakitela frogatu nahi duten hamalau urtetik gorako pertsonak, edozein nazionalitatetakoak, aurkez daitezke azterketetara.

Zure ikasketak katalan-ziurtagiri ofizialetakoren baten baliokide diren jakiteko, Hizkuntza Politikarako Idazkaritzaren katalan-ezagueraren ziurtagirien baliokide diren titulazioen zerrenda kontsultatu behar duzu.