Intercat és un conjunt de recursos electrònics en un entorn web -materials didàctics, documentació sociolingüística, informació sobre voluntariat lingüístic...- per introduir-se en la llengua i cultura catalanes, pensat especialment per a estudiants de programes de mobilitat que visiten les universitats de Catalunya.

Pes
-50
Pes
-50