Sí. La majoria de les universitats catalanes ofereixen cursos presencials de català i atorguen certificats equivalents als oficials, encara que no estudiïs a la universitat. Consulta l'oferta a l'apartat Aprenc català de la plataforma Intercat.

Els certificats que obtindràs si segueixes aquests cursos presencials els expedeixen les universitats catalanes, són tramitats per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) i estan homologats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Pes
-15
Seccions