Sí. La Direcció General de Política Lingüística convoca cada any les proves per acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant una resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualment abans de final de gener.

S'hi pot presentar qualsevol persona que tingui setze anys o més en el moment de l'examen, de qualsevol nacionalitat, al marge dels estudis que hagi cursat prèviament.

Pes
-4
Seccions