Preguntes freqüents

Secció

Intercat és un conjunt de recursos electrònics en un entorn web -materials didàctics, documentació sociolingüística, informació sobre voluntariat lingüístic...- per introduir-se en la llengua i cultura catalanes, pensat especialment per a estudiants de programes de mobilitat que visiten les universitats de Catalunya.

Sí. Els cursos de català virtuals que ofereix Intercat són totalment gratuïts, excepte la modalitat amb tutoria de l'eina Parla.cat.

Pots aprendre català per mitjà dels cursos que ofereixen les entitats públiques com les universitats catalanes, el Consorci per a la Normalització Lingüística i, si resideixes fora de Catalunya, per mitjà de la formació que ofereix l'Institut Ramon Llull.

A més, pots seguir els cursos virtuals gratuïts que ofereix Intercat. Pots trobar el curs que més s'adeqüi a les teves necessitats fent servir els filtres.

Els cursos de català virtuals que ofereix Intercat són totalment gratuïts, excepte la modalitat amb tutoria de l'eina Parla.cat. També són gratuïts els cursos de nivell inicial i bàsic que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística.

El web de cada universitat informa de l'oferta formativa sobre cursos de llengua catalana. Troba tota l'oferta formativa de cadascuna de les universitats catalanes en aquesta mateixa pàgina.

Sí, a l’apartat de recursos d’Intercat trobaràs cursos virtuals de català de franc. Pots trobar el curs que més s’adeqüi a les teves necessitats fent servir els filtres.

Abans de fer un curs de català pots realitzar una prova de nivell per saber quin és el que s'ajusta més als teus coneixements. Demana informació al Servei Lingüístic de la teva universitat. També pots saber quin nivell de català tens fent la prova que trobaràs a la plataforma d'aprenentatge virtual Parla.cat (prèviament has d'haver fet la inscripció a la web, que és gratuïta). El resultat de les proves de nivell és orientatiu i et permetrà saber el teu nivell d'idioma per accedir als cursos. El Consorci per a la Normalització Lingüística també realitza una prova de nivell abans de fer la inscripció a qualsevol dels seus cursos.

Si resideixes fora de Catalunya pots utilitzar les eines virtuals d'Intercat. Per mitjà de la formació que ofereix l'Institut Ramon Llull pots seguir cursos de català presencials en moltes universitats d'arreu del món.

L'Institut Ramon Llull (IRL) convoca periòdicament proves oficials per a l'avaluació i la certificació de coneixements de català a diverses ciutats del món per obtenir els certificats internacionals de català. Les proves són de diferents nivells i s'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats. Les proves per a l'obtenció dels Certificats de llengua catalana de l'Institut Ramon Llull són exàmens lliures dissenyats per avaluar la competència lingüística dels candidats independentment del lloc i del mètode que hagin seguir per adquirir la llengua.

Els resultats es poden consultar a la seu electrònica a partir de la data establerta a la resolució. Les persones que obtinguin el resultat d'apte podran descarregar-s'hi el diploma corresponent.

Les universitats catalanes convoquen exàmens comuns de coneixements de llengua catalana, i per fer-ho es coordinen a través de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Atorguen certificats oficials de llengua catalana als aprenents dels serveis lingüístics per mitjà de les convocatòries que permeten acreditar sis nivells de competència lingüística en català: inicial (A1), bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència per al personal docent i investigador (C1) i superior (C2).

La Secretaria de Política Lingüística (SPL) convoca cada any proves oficials per acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant una resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualment abans de final de gener. S'estableix un període d'inscripció a principi d'any i les proves solen tenir lloc entre els mesos de maig i juny. A la pàgina de la SPL apareix tota la informació relativa a aquestes proves.

Per obtenir més informació sobre els certificats de llengua consulta aquest enllaç.

Si has cursat estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL.

El Consorci per a la normalització Lingüística (CPNL) fa cursos homologats, que permeten obtenir un certificat equivalent al de la Secretaria de Política Lingüística. Aquests cursos arriben al final de cada nivell de coneixements del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): Bàsic A2, Elemental B1, Intermedi B2, Suficiència C1 i Superior C2. En aquests cursos, l'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Si resideixes fora de Catalunya pots consultar les convocatòries d'exàmens oficials a la pàgina de l'Institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats.

Sí. La majoria de les universitats catalanes ofereixen cursos presencials de català i atorguen certificats equivalents als oficials, encara que no estudiïs a la universitat. Per a més informació sobre els cursos, adreça't als serveis lingüístics de la universitat corresponent.

Els certificats que obtindràs si segueixes aquests cursos presencials els expedeixen les universitats catalanes, són tramitats per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) i estan homologats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Si has fet els cursos i has aprovat els exàmens de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya) que convoquen les universitats catalanes pots demanar el certificat al servei lingüístic de la universitat on has fet l'examen.

Si has cursat els estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial de fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL (Secretaria de Política Lingüística). Aquí trobaràs tota la informació de quins requisits calen (estudis realitzats, centre d'impartició, període de realització...) i on et poden expedir el certificat oficial.

Si has fet els exàmens oficials que convoca cada any la Secretaria de Política Lingüística i els has aprovat pots passar a recollir el diploma a les oficines de la localitat on vas realitzar la prova.

Si has finalitzat els cursos i has aprovat l'examen de final de nivell (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3, Superior C2) del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) rebràs un certificat homologat al correu electrònic que hagis facilitat.

Si resideixes fora de Catalunya, consulta les convocatòries d'exàmens a la pàgina de l'institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats. Els resultats es poden consultar a la seu electrònica a partir de la data establerta a la resolució. Les persones que obtinguin el resultat d'apte podran descarregar-s'hi el diploma corresponent.

Pots aconseguir models d'exàmens oficials i informació detallada sobre els tràmits per inscriure't a les proves que convoca la Secretaria General de Política Lingüística al web Llengua catalana.

També trobaràs models d'exàmens al web de la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFALC), a l'apartat dedicat als certificats de la CIFALC.

L'Institut Ramon Llull també té publicats models d'exàmens a la seva pàgina web.

Els cursos d'Intercat són eines virtuals per aprendre català de manera fàcil i al teu ritme, però no serveixen per aconseguir automàticament els certificats oficials. Les vies per aconseguir els certificats oficials de català les trobaràs detallades a la pàgina de Cursos i Certificats.

La Secretaria de Política Lingüística (SPL) convoca cada any proves oficials per acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant una resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualment abans de final de gener. S'estableix un període d'inscripció a principi d'any i les proves solen tenir lloc entre els mesos de maig i juny. A la pàgina de la SPL apareix tota la informació relativa a aquestes proves.

Per obtenir més informació sobre els certificats de llengua consulta aquest enllaç.

Si has cursat estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL.

El Consorci per a la normalització Lingüística (CPNL) fa cursos homologats, que permeten obtenir un certificat equivalent al de la Secretaria de Política Lingüística. Aquests cursos arriben al final de cada nivell de coneixements del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): Bàsic A2, Elemental B1, Intermedi B2, Suficiència C1 i Superior C2. En aquests cursos, l'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Si resideixes fora de Catalunya pots consultar les convocatòries d'exàmens oficials a la pàgina de l'Institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats.

Si ets universitari, curses o has cursat algun estudi a qualsevol de les universitats catalanes pots participar a les diferents actuacions d'intercanvi o voluntariat lingüístic que organitza cada universitat.

En cas que no siguis universitari, pots participar en el programa Voluntariat per la llengua que organitza la Secretaria de Política Lingüística, com a aprenent.

L'intercanvi lingüístic consisteix en crear parelles d'intercanvi de conversa entre un estudiant de mobilitat que està aprenent català i un estudiant catalanoparlant que vol practicar una altra llengua. La majoria de les universitats catalanes disposa de borses d'intercanvi lingüístic per mitjà de les quals posen en contacte els estudiants en funció de quines llengües volen intercanviar. A partir d'aquí, són els propis estudiants qui gestionen les seves trobades.

En cas que no siguis universitari, pots participar en el programa Voluntariat per la llengua que organitza la Secretaria de Política Lingüística, com a aprenent.

Si vols estar en contacte amb el català des de fora de Catalunya pots fer-ho a través de la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior o a les Comunitats Catalanes de l'Exterior.

Si ets universitari, curses o has cursat algun estudi a qualsevol de les universitats catalanes, pots participar a les diferents actuacions d'intercanvi o voluntariat lingüístic que organitza cada universitat.

En cas que no siguis universitari, pots participar en el programa de Voluntariat per la llengua que organitza la Direcció General de Política Lingüística.