El català a la universitat

La llengua en què es fan cada assignatura és una informació pública que sol aparèixer en les guies docents.