Crèdits

Coordinació del web:

Oficina de Política Lingüística
Departament de Recerca i Universitats

Contingut del web:

Serveis lingüístics de les universitats catalanes
Oficina de Política Lingüística
Departament de Recerca i Universitats

Equip de disseny:

Òmada Interactiva