Cursos de català

Abans de fer un curs de català pots realitzar una prova de nivell per saber quin és el que s'ajusta més als teus coneixements. Demana informació al teu Servei Lingüístic. També pots saber quin nivell de català tens fent la prova que trobaràs a la plataforma d'aprenentatge virtual de català Parla.cat (prèviament has d'haver fet la inscripció a la web, que és gratuïta). El resultat de les proves de nivell és orientatiu i et permetrà saber el teu nivell d'idioma per accedir als cursos, i el Consorci per a la Normalització Lingüística també realitza una prova de nivell abans de fer la inscripció a qualsevol dels seus cursos.

Universitat de Barcelona

UB

L’oferta de cursos de català de la UB comença amb els nivells inicials del MECR: A1, semigratuït i amb activitats culturals i visites incloses, i A2, especialment pensats per als estudiants de mobilitat i per a les persones procedent de fora de l’àmbit lingüístic català que s’incorporen a la vida universitària. Aquesta oferta arriba fins als nivells més avançats: C1, C2 i llenguatge jurídic català.

S’ofereixen cursos en modalitat presencial i semipresencial a diferents campus de la UB, i també cursos en línia. El professorat adapta les classes i la metodologia a cada grup, segons els coneixements i el perfil de l’alumnat.

Els cursos s’imparteixen en tres grans períodes: al setembre (inscripcions des del juny), al juliol (inscripcions des de l’abril), i al gener (inscripcions des del novembre).

A banda dels cursos, la UB ofereix materials diversos i activitats complementàries, com el CATclub i la Borsa d’intercanvi lingüístic, adreçades, principalment, als estudiants de nivells inicials.

Més informació a sl.catala.inicial@ub.edu i sl.formacio@ub.edu.

Universitat Autònoma de Barcelona

UAB

La UAB ofereix formació en llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’inicia en aquest idioma. Els cursos tenen per objectiu facilitar la inserció lingüística i sociocultural d’aquestes persones a la UAB i s’hi fa una introducció progressiva a la llengua, ajustada a les necessitats individuals i a les característiques de l’alumnat.

Universitat Politècnica de Catalunya

UPC

T'oferim cursos de català de tots els nivells, des del bàsic fins a superior. Si vols tenir un primer contacte amb la nostra llengua pots apuntar-te al curs d'iniciació Català per a principiants.

Universitat Pompeu Fabra

UPF

Idiomes UPF ofereix cursos de diferents modalitats i intensitats de tots els nivells de català, des del nivell inicial A1 fins al nivell superior C2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). L’oferta de cursos s’actualitza constantment per satisfer les necessitats de l’alumnat, que pot procedir tant de la mateixa Universitat Pompeu Fabra com d’altres. Els estudiants poden accedir, per exemple, a cursos trimestrals de nivell A1, A2 i B1 que en només 45 hores permeten assolir un nivell complet del MECR, així com a cursos mensuals de preparació de l’examen oficial interuniversitari de nivell C1 o a cursos semestrals de nivell C2.

Universitat Ramon Llull

URL

Universitat de Lleida

UdL

La UdL ofereix cursos de català de tots els nivells, amb la possibilitat d’obtenir un certificat oficial.  Per als qui no han tingut cap contacte amb la llengua, a l’inici de cada semestre es fa un curs de nivell inicial intensiu amb l’objectiu de donar els coneixements bàsics per desenvolupar-se a la universitat.

Universitat de Girona

UdG

Com a continuació de la formació rebuda en l’acollida inicial o si ja teniu algun coneixement previ de català, podeu seguir un curs de català de nivell A2. Aquest curs consta d’un bloc virtual de treball tutoritzat, i d’un bloc presencial de conversa.

Universitat Rovira i Virgili

URV

A la URV pots aprendre català (presencialment o virtualment) i acreditar oficialment els teus coneixements de llengua catalana. Al Servei Lingüístic hi trobaràs una oferta variada de cursos d’A1, A2, B1, B2, C1 i C2 (a més d’altres cursos específics).

Universitat Oberta de Catalunya

UOC

Els cursos online de català de la UOC s’adrecen a persones que es volen iniciar en aquesta llengua (cursos de nivell bàsic, A1 i A2) o que ja són capaces de fer servir la llengua catalana en situacions quotidianes i mitjanament formals (cursos de nivells B2 i C1) a C2. Tota la formació virtual es du a terme de forma asíncrona i, en tots els nivells, l'aprenentatge s'adequa a la teva disponibilitat i al teu dia a dia.

Universitat de Vic

UVic

Ja ho saps, que a la ciutat de Vic i al seu entorn la llengua majoritària de comunicació és el català? Si participes en un programa d’intercanvi internacional segurament podràs assistir a algunes classes en altres llengües, però veuràs que els teus companys es comuniquen entre ells en català. Aprèn-ne! Inscriu-te a un curs gratuït dels Serveis Lingüístics. Si ja parles alguna altra llengua romànica, hi trobaràs moltes similituds. Aprendre català et permetrà conèixer gent nova i descobrir una nova cultura.

Informa-te’n a sl@uvic.cat.

Universitat Internacional de Catalunya

UIC

Tant se val si acabes d’arribar a Catalunya i no saps gens de català. A UIC Barcelona, t’oferim cursos semestrals de català de tots els nivells i en diferents modalitats d’aprenentatge. A més, a través dels exàmens oficials vinculats als nostres cursos, podràs obtenir un certificat oficial de català.

Universitat Abat Oliba CEU

UAO

Oferim cursos semipresencials i virtuals, tant per acreditar un nivell inicial, com per millorar o refrescar els coneixements de català. Els nostres cursos ofereixen atenció tutoritzada i la possibilitat de realitzar l'examen oficial CLUC, elaborat per la CIFALC, en acabar el curs.

Imagotip d'Intercat

Aprèn català fora de Catalunya

Més de 150 universtitats arreu del món imparteixen docència d'estudis catalans.

La Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior articula els estudis universitaris de català fora de Catalunya. La coordina l'Institut Ramon Llull, que es dedica a la promoció de la llengua i la cultura catalanes fora del domini lingüístic. L'Institut, a més, dona suport a les universitats, el professorat i els estudiants.

Pots aprendre català per mitjà dels cursos que ofereixen les entitats públiques com les universitats catalanes, el Consorci per a la Normalització Lingüística i, si resideixes fora de Catalunya, per mitjà de la formació que ofereix l'Institut Ramon Llull.

A més, pots seguir els cursos virtuals gratuïts que ofereix Intercat. Pots trobar el curs que més s'adeqüi a les teves necessitats fent servir els filtres.

Els cursos de català virtuals que ofereix Intercat són totalment gratuïts, excepte la modalitat amb tutoria de l'eina Parla.cat. També són gratuïts els cursos de nivell inicial i bàsic que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística.

El web de cada universitat informa de l'oferta formativa sobre cursos de llengua catalana. Troba tota l'oferta formativa de cadascuna de les universitats catalanes en aquesta mateixa pàgina.

Sí, a l’apartat de recursos d’Intercat trobaràs cursos virtuals de català de franc. Pots trobar el curs que més s’adeqüi a les teves necessitats fent servir els filtres.

Abans de fer un curs de català pots realitzar una prova de nivell per saber quin és el que s'ajusta més als teus coneixements. Demana informació al Servei Lingüístic de la teva universitat. També pots saber quin nivell de català tens fent la prova que trobaràs a la plataforma d'aprenentatge virtual Parla.cat (prèviament has d'haver fet la inscripció a la web, que és gratuïta). El resultat de les proves de nivell és orientatiu i et permetrà saber el teu nivell d'idioma per accedir als cursos. El Consorci per a la Normalització Lingüística també realitza una prova de nivell abans de fer la inscripció a qualsevol dels seus cursos.

Si resideixes fora de Catalunya pots utilitzar les eines virtuals d'Intercat. Per mitjà de la formació que ofereix l'Institut Ramon Llull pots seguir cursos de català presencials en moltes universitats d'arreu del món.

Sí. La majoria de les universitats catalanes ofereixen cursos presencials de català i atorguen certificats equivalents als oficials, encara que no estudiïs a la universitat. Per a més informació sobre els cursos, adreça't als serveis lingüístics de la universitat corresponent.

Els certificats que obtindràs si segueixes aquests cursos presencials els expedeixen les universitats catalanes, són tramitats per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) i estan homologats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Els cursos d'Intercat són eines virtuals per aprendre català de manera fàcil i al teu ritme, però no serveixen per aconseguir automàticament els certificats oficials. Les vies per aconseguir els certificats oficials de català les trobaràs detallades a la pàgina de Cursos i Certificats.

La Secretaria de Política Lingüística (SPL) convoca cada any proves oficials per acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant una resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualment abans de final de gener. S'estableix un període d'inscripció a principi d'any i les proves solen tenir lloc entre els mesos de maig i juny. A la pàgina de la SPL apareix tota la informació relativa a aquestes proves.

Per obtenir més informació sobre els certificats de llengua consulta aquest enllaç.

Si has cursat estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL.

El Consorci per a la normalització Lingüística (CPNL) fa cursos homologats, que permeten obtenir un certificat equivalent al de la Secretaria de Política Lingüística. Aquests cursos arriben al final de cada nivell de coneixements del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): Bàsic A2, Elemental B1, Intermedi B2, Suficiència C1 i Superior C2. En aquests cursos, l'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Si resideixes fora de Catalunya pots consultar les convocatòries d'exàmens oficials a la pàgina de l'Institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats.