AnteriorSegüent 

Fets i esdeveniments passats (I)

Activitats globals

Exercici 3

Omple els espais buits amb la forma adequada del verb i del pronom.


Ajuda Diccionari Gramàtica

TROBAR-SE
jo
tu et vas trobar
ell/ella
vostè
nosaltres ens vam trobar
vosaltres
ells/elles es van trobar
vostès

PROMETRE'S
jo em vaig prometre
tu
ell/ella
vostè es va prometre
nosaltres
vosaltres
ells/elles
vostès es van prometre

DIVERTIR-SE
jo
tu
ell/ella es va divertir
vostè
nosaltres
vosaltresus vau divertir
ells/elles
vostèsAnteriorSegüent