AnteriorTornar a la unitat 

Fets i esdeveniments passats (I)

Demanar i donar informació sobre esdeveniments passats

Exercici 6

Ordena cronològicament els verbs.


Ajuda Diccionari Gramàtica

  • - van néixer els fills
  • - es va prometre
  • - es va casar
  • - va néixer
  • - va anar a la festa major
  • - va ballar

Correcció automàtica de l'exercici:



AnteriorTornar a la unitat