AnteriorTornar a la unitat 

Fets i esdeveniments passats (I)

Demanar i donar informació sobre accions quotidianes passades

Exercici 6

Aparella la pregunta amb la resposta.


Ajuda Diccionari Gramàtica

Quan vas anar a Montserrat?

Com vas pujar a Montserrat?

Què vas fer abans-d'ahir?

A qui vas trucar ahir?AnteriorTornar a la unitat