Següent 

Localitzacions i direccions

Demanar i dir com es va a un lloc

Exercici 1

Escolta els diàlegs i fixa't en el plànol.Formal
- Perdoni, sap si hi ha una bústia prop d'aquí?
- Sí. Agafi aquest carrer, continuï recte i a la segona cantonada giri a l'esquerra. N'hi ha una a mà dreta.
- Gràcies.

Informal
- Perdona, Carles, saps si hi ha una cabina telefònica prop d'aquí?
- Sí. Agafa aquest carrer, continua recte i a la primera cantonada gira a la dreta. N'hi ha una a mà esquerra.
- Gràcies.


Ajuda Diccionari Gramàtica


Següent