AnteriorTornar a la unitat 

Localitzacions i direccions

Donar punts de referència dins d'un edifici

Exercici 5

Escolta què diu l'Òscar. Tria la resposta adequada.


Ajuda Diccionari Gramàtica

- És entre el bar i l'aula d'informàtica 2, davant del laboratori 1.AnteriorTornar a la unitat