AnteriorTornar a la unitat 

Localitzacions i direccions

Demanar i dir on és un lloc dins d'un edifici

Exercici 5

Fixa't en el text i col·loca els llocs dins el plànol de l'edifici del Servei de Llengües.
 

 


- L'aula 1 és al tercer pis, pujant les escales a la dreta.
- L'aula 2 és a dalt de tot, al quart pis, pujant les escales a l'esquerra.
- L'aula 3 és també a dalt de tot, davant de l'aula 2.
- Sortint del bar, la secretaria és al pis de sota, baixant les escales a mà esquerra.
- Sortint de la sala de professors, el bar és al pis de sota, baixant les escales a mà dreta.
- Sortint del laboratori d'idiomes, la sala de professors és al pis de sobre, pujant les escales a l'esquerra.
- La consergeria és entrant a l'edifici a mà esquerra.
- Els lavabos són també al primer pis, davant de la secretaria.
- El servei de fotocòpies és entrant a l'edifici a mà dreta.
- El laboratori d'idiomes és al segon pis, pujant les escales a la dreta.


Ajuda Diccionari Gramàtica

Aula 1:

Aula 2:

Aula 3:

Secretaria:

Bar:

Sala de professors:

Consergeria:

Lavabo:

Servei de fotocòpies:

Laboratori d'idiomes:AnteriorTornar a la unitat