AnteriorSegüent 

Localitzacions i direccions

Demanar i dir on és un lloc dins d'un edifici

Exercici 4

Escolta els diàlegs i selecciona les aules pel seu número.

1.Virgínia: On és l'aula 3, sisplau?
Conserge: És al primer pis, pujant les escales a mà esquerra.

2.Pedro: On és l'aula 6, sisplau?
Conserge: És al primer pis, pujant les escales a mà dreta.

3.Joao: On és l'aula 5, sisplau?
Conserge: És a dalt de tot, al tercer pis, pujant les escales a mà dreta.

4.Jordi: On és l'aula 4, sisplau?
Conserge: És al segon pis, pujant les escales a mà esquerra.

5.Pilar: On és l'aula 1, sisplau?
Conserge: És al segon pis, pujant les escales a mà dreta.

6.Blanca: On és l'aula 2, sisplau?
Conserge: És a dalt de tot, al tercer pis, pujant les escales a mà esquerra.


Ajuda Diccionari Gramàtica

Aula 3:

Aula 6:

Aula 5:

Aula 4:

Aula 1:

Aula 2:AnteriorSegüent