AnteriorSegüent 

Localitzacions i direccions

Demanar i dir on és un lloc dins d'un edifici

Exercici 2

Relaciona els dibuixos amb les expressions de situació següents.


Ajuda Diccionari GramàticaAnteriorSegüent