Següent 

Localitzacions i direccions

Demanar i dir on és un lloc dins d'un edifici

Exercici 1

Relaciona els dibuixos amb les accions següents:


Ajuda Diccionari GramàticaSegüent