AnteriorSegüent 

Accions quotidianes

Demanar i dir amb quina freqüència es realitzen accions quotidianes

Exercici 5

Fixa't en la freqüència de les accions següents.

Ara omple els espais buits amb el temporal adequat.


Ajuda Diccionari Gramàtica

- Quan pren alcohol?
- .

- Quan va a la piscina?
- .

- Quan va al cinema?
- .

- Quan va a peu a la facultat?
- .

- Quan prepara el dinar?
- .AnteriorSegüent