AnteriorSegüent 

Accions quotidianes

Demanar i dir què fa algú ara, en el moment present

Exercici 5

Relaciona la frase amb la fotografia.

Què estan fent?


Ajuda Diccionari GramàticaAnteriorSegüent