AnteriorSegüent 

Temps i horaris

Activitats globals

Exercici 11

Fixa't en l'horari i en el diàleg.
Exemple:
- A quina hora surt el tren cap a Mollet?
- Surt a les set tretze.
- Quan arriba el tren a Mollet?
- Arriba a les set quaranta tres.

Ara omple els espais buits amb la pregunta adequada.

Ajuda Diccionari Gramàtica

- el tren cap a Sant Celoni?
- Surt a les vint vint-i-tres.

- el tren cap a Granollers?
- Surt a les nou vint-i-tres.

- el tren cap a Cardedeu?
- Surt a les deu cinquanta-tres.

- el tren a Sant Celoni?
- Arriba a les vint-i-una quaranta-sis.

- el tren a Granollers?
- Arriba a les deu setze.

- el tren a Cardedeu?
- Arriba a les onze deu.AnteriorSegüent