AnteriorTornar a la unitat 

Temps i horaris

Demanar i dir la durada d'un curs

Exercici 9

Ordena les parts de la carta següent:


Ajuda Diccionari Gramàtica

  • -Barcelona, 16 d'abril del 2000
  • -Benvolguts senyors,
  • -Us saludo atentament.
  • -Virgínia Lloret.
  • -Virgínia Lloret,C/Padilla n. 10,BARCELONA
  • -Podeu enviar la informació a l'adreça següent:
  • -Us envio aquesta carta per demanar informació sobre els cursos d'estiu de la vostra universitat.

Correcció automàtica de l'exercici:AnteriorTornar a la unitat