AnteriorSegüent 

Temps i horaris

Demanar i dir la durada d'un curs

Exercici 7

Ordena les frases següents.


Ajuda Diccionari Gramàtica

 • de
 • anglesa
 • el
 • Quan
 • dura
 • ?
 • llengua
 • curs

Correcció automàtica de l'exercici:

 • dura
 • El
 • mesos
 • curs
 • tres
 • .

Correcció automàtica de l'exercici:

 • curset
 • ?
 • el
 • durada
 • Quina
 • d'informàtica

Correcció automàtica de l'exercici:

 • dies
 • vuit
 • de
 • El
 • durada
 • curs
 • .
 • una

Correcció automàtica de l'exercici:AnteriorSegüent