Següent 

Temps i horaris

Demanar i dir la durada d'un curs

Exercici 1

Fixa't en aquesta carta.


Ajuda Diccionari Gramàtica


Següent