AnteriorSegüent 

Temps i horaris

Demanar i dir horaris de cursos i classes

Exercici 5

Fixa't en l'horari de la Virgínia i en el diàleg.

Ara omple l'espai buit amb la resposta adequada, segons l'estructura de l'exercici anterior (04 04).


Ajuda Diccionari Gramàtica

- Quan entres a classe? (hora actual: 11 am)
- Entro a classe .AnteriorSegüent