AnteriorSegüent 

Temps i horaris

Demanar i dir horaris de transports

Exercici 7

Fixa't en aquest horari.

Ara omple l'espai buit amb les preguntes adequades.
Exemple:
- A quina hora surt el tren cap a Arenys de Mar?
- Surt a les catorze dotze.

Ajuda Diccionari Gramàtica

- el tren a Arenys de Mar?
- Arriba a les quinze zero vuit.

- el tren cap a Calella?
- Surt a les quinze vint-i-sis.

- el tren a Calella?
- Arriba a les setze quaranta-sis.AnteriorSegüent