AnteriorTornar a la unitat 

Temps i horaris

Demanar i dir horaris de serveis diversos

Exercici 7

Contesta si l'afirmació és veritable (V) o falsa (F).

Ajuda Diccionari Gramàtica

- A l'ajuntament obren a les deu.

- A l'hospital no tanquen al migdia.

- A l'oficina de correus tanquen a les deu del matí.

- A la biblioteca obren a les nou del vespre.

- A la piscina tanquen a les nou del vespre.

- Al banc tanquen a les dues del migdia.

- A l'oficina de turisme obren a les cinc de la tarda.AnteriorTornar a la unitat