AnteriorSegüent 

Temps i horaris

Demanar i dir horaris de serveis diversos

Exercici 6

Relaciona la pregunta amb la resposta.


Ajuda Diccionari Gramàtica

Quin horari fan al banc?

A quina hora tanquen el banc?

A quina hora obren el banc?AnteriorSegüent