AnteriorSegüent 

Temps i horaris

Demanar i dir horaris de serveis diversos

Exercici 5

Relaciona la pregunta amb la resposta.


Ajuda Diccionari Gramàtica

Quin horari fan, a la biblioteca?

A quina hora tanquen la biblioteca?

A quina hora obren la biblioteca?AnteriorSegüent