AnteriorSegüent 

Temps i horaris

Demanar i dir horaris de serveis diversos

Exercici 4

Relaciona l'horari amb la frase adequada.

Ajuda Diccionari GramàticaAnteriorSegüent