AnteriorTornar a la unitat 

Temps i horaris

Demanar i dir l'hora

Exercici 9

Escriu l'hora que marca aquest rellotge. Comença la resposta amb un verb.

Exemples:

(13:15) És un quart de dues.

(21:45) Són tres quarts de deu.

 


Ajuda Diccionari Gramàtica

-(17:30) .

-(20:45) .

-(12:00) .

-(07:30) .

-(19:45) .

-(10:15) .

-(11:15) .

-(10:45) .

-(20:30) .

-(15:30) .

-(16.15) .

-(09:00) .AnteriorTornar a la unitat