AnteriorSegüent 

Temps i horaris

Demanar i dir l'hora

Exercici 4

Relaciona el diàleg que sentiràs amb la situació.


A


B

C


D

Ajuda Diccionari GramàticaAnteriorSegüent