AnteriorSegüent 

Opinions, gustos i preferències

Proposar de fer alguna cosa

Exercici 3

Omple els espais buits amb la forma adequada del verb PODER. 

 


Ajuda Gramàtica

Avui nosaltres no anar al cinema.

I tu, anar-hi?

Vosaltres anar-hi?

Ells si que hi anar, però jo no.

La Maria no anar a classe perquè està malalta.

Vostès no venir.AnteriorSegüent