AnteriorSegüent 

Opinions, gustos i preferències

Proposar de fer alguna cosa

Exercici 2

Escolta el diàleg.

John: - Per què no anem al cinema, avui?
Griselle: - Bona idea!
Eugènia: - Jo avui no puc, demà tinc un examen i he d'estudiar. Aneu-hi vosaltres.
Danielle: - No, hi podem anar demà.
Eugènia: - D'acord.

Ara contesta si l'afirmació és veritable (V) o falsa (F).

 


Ajuda Gramàtica

- Avui en John, la Danielle i la Griselle van al cinema.AnteriorSegüent