AnteriorSegüent 

Opinions, gustos i preferències

Expressar preferències sobre coses i activitats

Exercici 6

Omple els espais buits amb la forma adequada de la locució ESTIMAR-SE MÉS. 

 


Ajuda Gramàtica

Peter, tu què , anar a la platja o a la muntanya?

Jo anar a la platja.

Vostès què , el cinema o el teatre?

Vosaltres què , el vi blanc o el vi negre?

Nosaltres el vi blanc.

Tu què , l'estiu o l'hivern?

Jo l'estiu.

La Maria l'hivern.

I vosaltres què ?

Nosaltres també l'estiu.AnteriorSegüent