AnteriorSegüent 

Opinions, gustos i preferències

Expressar preferències sobre coses i activitats

Exercici 4

Omple els espais buits amb els pronoms següents: m'(em), t'(et), li, ens, us, els.

 

 


Ajuda Gramàtica

A tu, Peter, què agrada més, anar a la platja o a la muntanya?

A mi agrada més anar a la platja.

A vostès què agrada més, el cinema o el teatre?

A vosaltres què agrada més, el vi blanc o el vi negre?

A nosaltres agrada més el vi blanc.

A tu què agrada més, l'estiu o l'hivern?

A mi agrada més l'estiu.

A la Maria agrada més l'hivern.

I a vosaltres què agrada més?

A nosaltres també agrada més l'estiu.AnteriorSegüent