AnteriorSegüent 

Opinions, gustos i preferències

Expressar preferències sobre coses i activitats

Exercici 3

Fixa't en el diàleg. Ara i contesta si l'afirmació és veritable (V) o falsa (F).

 

Rosa: Danielle i John, què us estimeu més, l'estiu o l'hivern?
John: Jo m'estimo més l'estiu.
Danielle: Jo també prefereixo l'estiu.
Rosa: I tu, Eugènia, què t'estimes més, l'estiu o l'hivern?
Eugènia: Doncs a mi tant me fa.


Ajuda Gramàtica

- A tots tres, la Danielle, en John i l'Eugènia, els agrada més l'estiu.AnteriorSegüent