AnteriorTornar a la unitat 

Opinions, gustos i preferències

Expressar preferències sobre coses i activitats

Exercici 10

Fixa't en el text.

 

 

A l'Eugènia li agrada més el cinema que el teatre i s'estima
més les pel·lícules romàntiques que les pel·lícules d'acció.
Pel que fa al menjar, prefereix la carn al peix i li agraden més
els restaurants italians que els restaurants xinesos.
Per viure, prefereix la ciutat al camp.
Els gossos no li agraden gens, s'estima més els gats.

 

Ara classifica les activitats en:

Li agrada.

 


 

No li agrada.

 


Ajuda Gramàtica

viure a la ciutat

restaurants italians

pel·lícules d'acció

pel·lícules romàntiques

teatre

restaurants xinesos

gats

cinema

peix

gossos

- Una ciutat per viure-hi

carnAnteriorTornar a la unitat