Següent 

Opinions, gustos i preferències

Expressar preferències sobre coses i activitats

Exercici 1

Fixa't en el diàleg. Ara i contesta si l'afirmació és veritable (V) o falsa (F).

Rosa: Eugènia, a tu què t'agrada més, el cinema o el teatre?
Eugènia: A mi m'agrada més el cinema, però el teatre també m'agrada.
Rosa: I tu, John, què prefereixes, el cinema o el teatre?
John: Jo també prefereixo el cinema.


Ajuda Gramàtica

- A l'Eugènia li agrada més el teatre i a en John, el cinema.Següent