Itinerari establert - nivell bàsic

10 - Opinions, gustos i preferències

10.2 - Expressar preferències sobre coses i activitats