AnteriorSegüent 

Opinions, gustos i preferències

Expressar gustos sobre coses i activitats

Exercici 8

Escolta el text i digues si li agrada o no li agrada.

1. Els gats no li agraden gens.
2. Li agrada força llegir.
3. Li agrada moltíssim anar al teatre.
4. La cervesa no li agrada gaire.
5. Li agrada bastant la música clàssica.
6. Li agrada molt el menjar xinès.


Ajuda GramàticaAnteriorSegüent