AnteriorSegüent 

Opinions, gustos i preferències

Expressar gustos sobre coses i activitats

Exercici 5

Omple els espais buits amb els pronoms següents. 

 

m' (em), t' (et), li, ens, us, els

 


Ajuda Gramàtica

A ella agrada anar al cinema.

A mi agrada anar al cinema.

A ells agrada anar al cinema.

A vosaltres agrada anar al cinema.

A ell agrada anar al cinema.

A nosaltres agrada anar al cinema.

A vostès agrada anar al cinema.

A tu agrada anar al cinema.

A vostè agrada anar al cinema.

A elles agrada anar al cinema.AnteriorSegüent