Següent 

Opinions, gustos i preferències

Expressar gustos sobre coses i activitats

Exercici 1

Fixa't en el diàleg següent i contesta si les afirmacions són veritables (V) o falses (F).

 


 

Eugènia: Us ha agradat la pel·lícula?
John: Sí, a mi m'ha agradat molt.
Danielle: A mi també.
Eugènia: I a tu, Griselle, t'ha agradat?
Griselle: Doncs a mi no m'ha agradat gens.
Eugènia: A mi tampoc no m'ha agradat gens.

 


Ajuda Gramàtica

- A la Danielle la pel·lícula li ha agradat molt.

- A la Griselle no li ha agradat, però a l'Eugènia sí.Següent